Informacje dla autorów

Zaproszenie

Acrobat Reader Zaproszenie na KSTiT 2013

Organizatorzy KSTiT 2013 zapraszają do zgłaszania artykułów (w języku polskim lub angielskim) prezentujące nowatorskie rozwiązania, analizy, wyniki pomiarowe bądź symulacyjne, które dotychczas nie zostały opublikowane i nie znajdują się w fazie recenzji. Artykuły muszą być zgodne z szablonem dostępnym na stronie sympozjum.
Zgłoszone artykuły zostaną poddane recenzji minimum trzech niezależnych ekspertów. Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.
Planowane jest przyznanie nagród za najlepsze artykuły dla młodych autorów.
Rozszerzone wersje wybranych artykułów zostaną po dodatkowej weryfikacji wydane w czasopiśmie Journal of Telecommunications and Information Technology oraz w Zeszytach Naukowych Wydziału ETI PG.
Obrady sympozjum odbywać się będą w języku polskim.
Sympozjum towarzyszyć będzie wystawa prac badawczych realizowanych przez zespoły krajowe, prototypów, a także sprzętu oferowanego przez firmy telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

Zgłoszenie referatów

Artykuły należy zgłaszać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi, zgodnie z informacją dostępną na stronie sympozjum.

Zalecane jest aby maksymalna liczba stron referatu nie przekraczała 10. W referatach można umieszczać kolorowe ilustracje.

Acrobat Reader Wytyczne dotyczące formatowania referatu PDF

MS Word Wytyczne dotyczące formatowania referatu DOC

Warunkiem prezentacji i publikacji zakwalifikowanego artykułu jest rejestracja przynajmniej jednego jej autora.

Wśród referatów autorów spełniających warunki regulaminu Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze referaty młodych autorów, które zostaną nagrodzone.
Osoby spełniające kryteria konkursu prosimy o powiadomienie o tym fakcie na adres emailowy Sekretariatu Sympozjum.

Sponsor nagród dla młodych autorów

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych
Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Zaproszenie

PDF Zaproszenie na KSTiT 2013

Invitation

PDF Call for papers

Ważne terminy

- pełny tekst referatu:
6 maja 2013r.
20 maja 2013r.

- decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu:
11 czerwca 2013r.
18 czerwca 2013r.

- pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów
2 lipca 2013r.

- obniżona opłata konferencyjna:
8 lipca 2013r.

- początek konferencji:
4 września 2013r.

Platynowy sponsor

Systemics
Systemics PAB


Złoci sponsorzy

ADVA
ADVA Optical Networking

ENERGA
ENERGA SA

PAN
Polskia Akademia Nauk

PG
Politechnika Gdańska

ETI
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Srebrni sponsorzy

Orange
Orange Polska

Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent

Inni sponsorzy

Radmor