Tematyka sympozjum

Organizatorzy KSTiT 2013 zapraszają do zgłaszania artykułów (w języku polskim lub angielskim) prezentujące nowatorskie rozwiązania, analizy, wyniki pomiarowe bądź symulacyjne, które dotychczas nie zostały opublikowane i nie znajdują się w fazie recenzji. Artykuły muszą być zgodne z szablonem dostępnym na stronie sympozjum.
Zgłoszone artykuły zostaną poddane recenzji minimum trzech niezależnych ekspertów. Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.
Planowane jest przyznanie nagród za najlepsze artykuły dla młodych autorów.
Rozszerzone wersje wybranych artykułów zostaną po dodatkowej weryfikacji wydane w czasopiśmie Journal of Telecommunications and Information Technology oraz w Zeszytach Naukowych Wydziału ETI PG.
Obrady sympozjum odbywać się będą w języku polskim.
Sympozjum towarzyszyć będzie wystawa prac badawczych realizowanych przez zespoły krajowe, prototypów, a także sprzętu oferowanego przez firmy telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

W programie Sympozjum planowane są referaty plenarne i sesyjne poświęcone szeroko rozumianej telekomunikacji i teleinformatyce. Szczególnie istotne są następujące zagadnienia:

Architektury i protokoły telekomunikacyjne

 • Sieci dostępowe
 • Sieci bezprzewodowe
 • Sieci NGN
 • Internet Przyszłości
 • Internet Rzeczy

Sieci inteligentne

 • Świadome treści (CAN)
 • Smart grids
 • Sieci programowalne
 • Komunikacja multimodalna

Zarządzanie siecią

 • Sterowanie ruchem
 • Mobilność w sieci
 • Planowanie sieci
 • Zarządzanie i utrzymanie
 • Pomiary w sieciach
 • Niezawodność sieci
 • Monitorowanie sieci

Systemy transmisyjne

 • Przewodowe
 • Bezprzewodowe

Przetwarzanie sygnałów

 • Rozpoznawanie sygnałów
 • Kodowanie, modulacja i detekcja
 • Filtracja

Aspekty prawne i ekonomiczne w telekomunikacji

Projekty europejskie

Usługi i aplikacje

 • Jakość usług
 • Usługi w chmurze
 • Przetwarzanie multimedialne, wszechobecne, inteligentne
 • Usługi teleinformatyczne w medycynie
 • Usługi SOA i ich aplikacje
 • Technologie mediów społecznościowych

Telematyka w medycynie

 • Domowy monitoring i zdalna opieka medyczna
 • Wspomaganie osób starszych
 • Sieci bezprzewodowe w monitoringu domowym
 • Nasobne urządzenia do diagnostyki i nadzoru w domu
 • Aplikacje wspomagające profilaktykę prozdrowotną

Komunikacja optyczna

 • Nadajniki i odbiorniki optyczne
 • Transmisja i komutacja sygnałów optycznych

Kompatybilność elektromagnetyczna

 • Techniki pomiarowe
 • Inżynieria widma elektromagnetycznego

Radiokomunikacja

 • Anteny i propagacja fal
 • Gospodarka widmem elektromagnetycznym
 • Planowanie sieci
 • Systemy radiokomunikacyjne

Bezpieczeństwo sieci

 • Ochrona informacji
 • Sterowanie dostępem

Inżynieria Internetu Przyszłości

Zaproszenie

PDF Zaproszenie na KSTiT 2013

Invitation

PDF Call for papers

Ważne terminy

- pełny tekst referatu:
6 maja 2013r.
20 maja 2013r.

- decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu:
11 czerwca 2013r.
18 czerwca 2013r.

- pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów
2 lipca 2013r.

- obniżona opłata konferencyjna:
8 lipca 2013r.

- początek konferencji:
4 września 2013r.

Platynowy sponsor

Systemics
Systemics PAB


Złoci sponsorzy

ADVA
ADVA Optical Networking

ENERGA
ENERGA SA

PAN
Polskia Akademia Nauk

PG
Politechnika Gdańska

ETI
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Srebrni sponsorzy

Orange
Orange Polska

Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent

Inni sponsorzy

Radmor